Návody

Návody na zostavenie modelov z našej ponuky

Lokomotívy

Nenafarbený, zostavený model lokomotívy T466 pre záhradnú železnicu

Lokomotíva T742 "Kocúr", kód L001

Návod na stavbu modelu lokomotívy T742.

Dokončený model lokomotívky T435 Hektor pre záhranú železnicu, predný pohľad | stavebnice-vlakov.sk

Lokomotíva T435 (720) "Hektor", kód L002

Návod na stavbu modelu lokomotívy T435.

Nákladné vozne

Drevený model nákladného vozňa Z pre záhradnú železnicu, bočný pohľad

Nákladný vozeň Z (kód N001)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa Z.

Drevený model nákladného železničného vozňa Z s búdkou pre záhradnú železnicu, horný pohľad

Nákladný vozeň Z s búdkou (kód N002)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa Z s búdkou.

3D model vozňa Zb, služobný pre prípravu dreveného modelu

Nákladný vozeň Zb služobný (kód N003)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa Zb, služobný.

Hotový model nákladného vozňa Vtu pre záhradnú železnicu, bočný pohľad

Nákladný vozeň Vtu (kód N004)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa Vtu.

Drevený model nákladného vozňa Np pre záhradnú železnicu , bočný pohľad

Nákladný vozeň Np (kód N005)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa Np.

Drevený model nákladného, krytého vozňa GG pre záhradnú železnicu, bočný pohľad

Nákladný vozeň GG (kód N006)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa GG.

Drevený model nákladného vozňa HH pre záhradnú železnicu , bočný pohľad

Nákladný vozeň HH (kód N007)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa HH.

Drevený model nákladného vozňa OO pre záhradnú železnicu , bočný pohľad

Nákladný vozeň OO (kód N008)

Návod na stavbu modelu nákladného vozňa OO.

Osobné vozne

Drevený model osobného vozňa Bi pre záhradnú železnicu, bočný pohľad

Osobný vozeň Bi (kód O001)

Návod na stavbu modelu osobného vozňa Bi.

Drevený model osobného vozňa Ca pre záhradnú železnicu, bočný pohľad

Osobný vozeň Ca (kód O002)

Návod na stavbu modelu osobného vozňa Ca.

Model motorového vozňa M234 pre záhradnú železnicu | stavebnice-vlakov.sk

Motorový vozeň M234 (kód M001)

Návod na stavbu modelu motorového vozňa M234.

Model osobného vozňa M234 pre záhradnú železnicu | stavebnice-vlakov.sk

Osobný riadiaci vozeň M234 (kód M002)

Návod na stavbu osobného riadiaceho vozňa M234.